Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
 
5.1.2012 Obec Halže - kostel sv. Jana a Pavla stavební úpravy věže
Kostel, který se nachází na návrší uprostřed obce Halže, pochází z roku 1801, věž byla přistavěna v r.1855.
 
5.1.2012 Vičarová Hana - Rekonstrukce penzionu Pivoňka
Penzion Pivoňka se nachází v osadě Pivoň, která je součástí chráněné krajinné oblasti Český les. Smyslem projektu je stávající penzion zrekonstruovat tak, aby se zaměřoval na ubytování a kompletní servis pro pobyty mladých rodin s malými dětmi, turisty hledající klid a odpočinek v poměrně dosti vzdálené oblasti od hustě osídlených a rušných lokalit.
 
5.1.2012 Lučina-sdružení obcí - Pozvednutí kulturního a společenského života
Ve všech obcích svazku obcí „Lučina- sdružení obcí“ pracují společenské organizace jako sbory dobrovolných hasičů, tělovýchovné organizace, svazy zahrádkářů, chovatelé a podobně, které pořádají nejrůznější slavnosti a společenské a kulturní akce, např. poutě, letní slavnosti, dětské dny, společenská setkání, memoriály, připomínky historických událostí, srazy rodáků atp.
 
5.1.2012 Městys Stráž - Klubovna – Stráž u Tachova
Tento pilotní projekt je prvním krokem v rámci inovativních aktivit městyse Stráž ke zřízení kulturně oddechového centra a rekreačního zázemí.
 
5.1.2012 Obec Staré Sedliště - Přístavba zastřešení terasy
Ve Starém Sedlišti se nachází sportovní areál vystavěný v 80. letech a ten slouží většině obyvatel ke sportovnímu vyžití
 
5.1.2012 Obec Staré Sedlo - Kvalitní život občanů - cíl a podmínka spokojeného života na venkově - obnovení zázemí pro sport a volný čas
Projekt je řešen na území obce Racov, která je spádovou obcí Starého Sedla. Místní občané, zejména ženy s malými dětmi a mládež, vyjádřili zájem vybudovat v místě, kde rády tráví volný čas, odpovídající zázemí, které v obci chybí.
 
5.1.2012 Rodiče za hřiště - Vybudování a udržování dětského hřiště v obci Díly
Cílem projektu občanského sdružení „Rodiče za hřiště“ je vytvořit prostor pro společné (aktivní) trávení volného času starším dětem, mládeži a dospělým občanům.
 
5.1.2012 Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně - Výstavba muzea s rozhlednou v Horšovském Týně – revitalizace bývalého poutního místa
Tento projekt řeší revitalizaci bývalého poutního místa tak, aby se stalo znovu přitažlivým cílem příměstských turistických aktivit
 
5.1.2012 Obec Pelechy - Dětské a hasičské tréninkové hřiště „Háječek“ Pelechy
Březový „Háječek“ je dominantou obce. Vysázely ho a fotbalové hřiště zde založily kdysi děti místní školy a těší se velké oblibě všech občanů i návštěvníků obce.
 
5.1.2012 Občanské sdružení pro záchranu historických varhan - Oprava mechanické části historických varhan ve farním kostele sv. Martina v Klenčí p. Č.
V kostele sv. Martina v Klenčí se nachází movitá kulturní památka – historické varhany z konce 18. století...
 
5.1.2012 TEREF, o. s. - Rekonstrukce a využití bývalé stodoly Panského statku v Telicích
Panský dvůr v obci Telice, který tvoří bývalý statek a přilehlé hospodářské budovy vznikl v roce 1685. Během let 1948-1989 docházelo k postupné devastaci celého komplexu Od roku 2003, kdy Panský dvůr získal současný majitel, se začalo s jeho postupnou záchranou.
 
5.1.2012 Konunita NOE - Oživení památkově chráněného areálu barokní fary v Holostřevech
Projekt zahrnuje koncepční zpracování studie obnovy a využití památkově chráněného areálu a na něj bezprostředně navazující veřejné prostranství kolem kostela sv. Mikuláše (kostel a prostranství okolo má sdružení v dlouhodobém nájmu od církve).
 


  1/2    [další]    [poslední]       přejít na:   Úterý, 17. května 2022 Nelze navázat spojení s databazí