Jak pomoci vzácným církevním stavbám

Nedaleko Horšovského Týna se nacházejí dvě cenné kulturní památky, dva kostely, které chátrají, a hrozí jejich celková devastace. V Tasnovicích se pokouší církevní stavbu zachránit občanské sdružení, v Srbech finanční prostředky zatím bezvýsledně shání tamní farnost a Biskupství plzeňské.

Kostel svatého Jana Křtitele v Srbech je v havarijním stavu. Přitom se jedná o unikátní rokokový kostel s původní oválnou částí a trojlodím. Kostel měl smůlu již při výběru pozemku pro své založení. Podmáčený terén je dlouholetým původcem mnoha statických poruch, nepomohlo ani založení na dubových pilotech. Nejhorší poruchy se začaly odstraňovat v 90. letech 20. století. Práce však ustaly a dnes je kostel zase v o něco zchátralejší. Proto není ani využívaný, ačkoli podle faráře Josefa Prchala zájem o konání církevních obřadů v této památce rozhodně je.

Kostel svatého Vavřince v Tasnovicích. Stavba je nepochybně ze 14. Století, barokně byla upravena v 18. století. Kostel je velmi kvalitně vybaven, cenný je barokní hlavní oltář, darovaný rokem 1637. Klenba kostela je pokryta raně barokními malbami ze života sv. Vavřince a jiných světců. Objekt ale vykazuje zásadní statické poruchy krovu. Nad presbytářem již byla vyměněna krytina. V klenbách jsou díry, v havarijním stavu je krov.  Vzhledem k tomu, že se navýšil terén hřbitova, je zdivo kostela silně zavlhčené. Památka je pravidelně, ale řídce užívána, její budoucnost je nejistá. Prostředky na opravu z charitativních akcí a sbírek postupně obstarávají místní nadšenci.

O možnosti dotačních peněz z různých fondů se přišli informovat do kanceláře MAS Český les horšovskotýnský farář P. Josef Prchal a stavební technik Biskupství plzeňského Vojtěch Benedikt Krejčí.   

Sylva Heidlerová