MAS Český les schůzovala s místními podnikateli

První společné jednání představenstva Okresní hospodářské komory s MAS Český les, o. s., proběhlo 28. května v Domažlicích.

Poté, co manažerka MAS Sylva Heidlerová v krátkosti představila místní akční skupinu jako občanské sdružení, se zástupci firem zajímali o možnosti spolupráce. Předseda hospodářské komory Ludvík Jírovec upozornil na potřebu pomoci drobným řemeslníkům, mikropodnikům i fyzickým osobám. Jejich podpora se totiž objevuje jako jedno z hlavních poslání v  činnosti obou organizací. Dalším duplicitním úkolem je pak spolupráce s komunální samosprávou.

Startovací investice do technologií pro začínající podnikatele zaujaly především ředitelku domažlického učiliště Zdeňku Buršíkovou. V závěru se dohodly i další varianty, například zpracování okresní databáze podnikatelů a pořádání odborných školení. „Příště se chceme zabývat možnostmi pro větší a velké podniky,“ doplnil Ludvík Jírovec.   (sh)