Okrsková soutěž v požárním sportu

Dne 12.5.2012 se uskutečnila v Draženově okrsková soutěž v požárním sportu, kterou pořádal místní sbor dobrovolných hasičů ve spolupráci s obecním úřadem.

Akce se zúčastnila i Místní akční skupina Český les,o.s.,Domažlice,  která zapůjčila své prodejní stánky.

Počasí  závodníkům příliš nepřálo, přesto se sešlo 9 družstev mužů, 4 družstva žen a 5 družstev veteránů. Své síly změřili hasiči při štafetě požárních družstev 4 x 100 m a v požárním útoku. Po velikém boji a vyrovnaných výkonech se z vítězství radovali muži z Domažlic, ženy z České Kubice a veteráni z SDH Luženice.

Poděkování patří pořadatelům za přípravu závodiště a organizaci celé soutěže.


Jitka Kalíšková