MAS Český les, o. s. uspořádala v rámci 5. výzvy dva semináře pro žadatele

Dva stejné semináře o dotacích prostřednictvím Místní akční skupiny Český les z PRV OSA IV Leader se konaly na Tachovsku a Domažlicku. První začal v devět ráno v obecním úřadě v Tisové, druhý pak ve 14 hodin v budově agentury pro zemědělství a venkov v Domažlicích.

Zájemci se dozvěděli o možnostech dotací na rozvoj cestovního ruchu, obnovu kulturního dědictví, rozšíření zemědělské činnosti a drobného podnikání na venkově. Semináře se zaměřili především na 5. výzvu, ve které je připraveno k rozdělení více než 13 milionů korun. V Tisové si přednášky a instrukce přišlo poslechnout pět žadatelů, mezi nimi se objevil i jeden návrh konkrétního projektu.

V Domažlicích pak informace sekretariátu MAS ocenila desítka posluchačů. I tady už přišli žadatelé s konkrétními projekty, přičemž ke každému z nich byla v rámci diskuze poskytnuta individuální konzultace.