Knihovna v Tisové oslavila 1. narozeniny.

V nových prostorách Obecního úřadu v Tisové funguje od dubna 2011 obecní knihovna.

Každou středu ji navštěvují místní malí i velcí čtenáři. A mají z čeho vybírat! Knihovna vlastní 700 knih, které zakoupila nebo získala darem od místních občanů. Navíc je realizován i výměnný program s Městskou knihovnou v Tachově, která zapůjčila dalších 400 svazků, jež bude několikrát do roka obměňovat. Hledání a evidenci knih usnadňuje počítačový program Lanius. Mezi nejvzácnější tituly patří odborné publikace o námořních a válečných lodích, které se do sbírky dostaly jako pozůstalost. Rekonstrukce obecního úřadu je úspěšný projekt,  který  MAS Český les podpořila jednou z nejvyšších možných dotací.  Místní akční skupina s obcí i nadále spolupracuje. V poslední době například pořádala v nové zasedačce seminář pro žadatele do 5. výzvy. Nezbývá než popřát mladé knihovně mnoho spokojených čtenářů.