Důležité upozornění!

Změna webových stránek!


Od 30. dubna 2012 má Místní akční skupina Český les, o. s.,  nové webové stránky www.masceskyles.cz. Naleznete na nich všechny potřebné informace týkající se naší činnosti a samozřejmě i  5. výzvy.  Informace a všechny povinné dokumenty a přílohy jsou zveřejňovány duplicitně na obou webech. Stránky www.masceskyles.jz.cz budou v provozu minimálně do 30. června 2012.