Kurzy v Halži a ve Starém Sedle

Občanům Halže a Starého Sedla byla nabídnuta možnost navštěvovat kurzy lidových řemesel.

Z široké řady řemesel byly pro zájemce připraveny kurzy: malba na hedvábí, základy tkaní, pletení z proutí a základy keramiky. V průměru se na každý kurz hlásí 19 zájemců a většinou se jedná o ženy. Účastnice kurzů se scházejí v Klubu lidové tvořivosti, který byl v Halži zřízen v budově bývalých jeslí. Prostor zařídila a vybavila MAS Český les novým nábytkem a potřebným náčiním: tkalcovský stav, hrnčířský kruh, válcovací stolice, vypalovací pec, aj. V roce 2011proběhly kurzy malba na hedvábí a základy tkaní. Během nich si účastnice vyzkoušely některé techniky, kterými se dá malovat na hedvábí bez použití, ale i s použitím rámu, dozvěděly se také od lektorky paní Siebrové mnoho užitečných informací a rad jak zacházet s jednotlivými pomůckami při práci s hedvábím. Domů si pak odnášely vlastnoručně malované hedvábné šátky.

Na kurzech základů tkaní si pro zájemkyně připravila paní Siebrová klasické tkaní na stavech, ale také techniky tkaní příbuzné: pletení indiánských seší, techniku kumihimo,aj. Ženy si tedy vyzkoušely nejen tkaní samotné, ale musely se potýkat také se sestavením stavu, přípravou nití k navlékání osnovy, vázáním tkalcovských uzlů, navlékáním osnovy do stavu, který je v Halži v Klubu lidové tvořivosti umístěn. Mnohé z nich zjistily, že technika tkaní na stavu je zajímavá, ale ne všechny by se jí chtěly nadále věnovat.

Rok 2012 byl zahájen kurzem pletení z vrbového proutí. O tento kurz byl největší zájem. A během něj si účastníci prohlédli výrobky z proutí, které lektor zhotovil na ukázku. Některé odvážné „duše“ se pustily do práce z proutí. Většina však volila variantu snazší a to pletení z pedigu. Kdo se pustil do výrobku z proutí, usoudil, že to není žádný med. Kdo pletl z pedigu, tomu bylo odměnou, že si odnesl domů vlastnoručně pletený košík.

Od samého začátku je o kurzy lidových řemesel velký zájem a snadno se jednotlivé kurzy naplnily. Účastnice odcházejí z kurzů spokojené, obohacené o nové dovednosti, zážitky a mnohé z nich se přiznaly, že se i doma věnují některým technikám ručních prací.