Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
Oprava rozhledny Kurzovy věže

 31. května 2011, měsíc před termínem, skončila oprava rozhledny na nejvyšším vrcholu Českého lesa – na Čerchově. 106 let stará rozhledna prošla omlazovací kůrou, jakou dosud ještě nepoznala. Zdivo na západní návětrné straně věže bylo totiž silně narušeno dešťovou vodou a mrazem.
 Během oprav bylo na západní straně a jihozápadním nároží do hloubky odstraněno staré spárování, zdivo bylo doplněno novými kameny, znovu přespárováno a v plochách trhlin byla provedena nízkotlaká injektáž.  Okolí oken a exponované jihozápadní nároží bylo staženo ocelovými táhly. Na závěr bylo zdivo očištěno a ošetřeno postřikem odpuzujícím vodu.
 Opravu za nejnižší nabídkovou cenu provedla firma Pegisan s.r.o., která se zabývá hlavně opravami historických památek, zejména kamenného zdiva a má s tím bohaté zkušenosti. Cena této opravy činí 525 tisíc Kč. Část z této sumy je hrazena z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci Osy IV. leader – ve prospěch cestovního ruchu. Dotace však bude KČT Domažlice poskytnuta až po zaplacení a odsouhlasení správnosti všech faktur. Pak bude možno v dalších letech pokračovat v ošetření již méně zasažených stran věže a uchovat tak rozhlednu pro další generace.
Za případnou podporu všem dárcům srdečně děkujeme. (Číslo účtu KČT Domažlice je 760 453 379/0800).
 Přijďte se i Vy rozhlédnout z Čerchova a budete uchváceni nádhernou vyhlídkou. 

Petr Matějka, předseda KČT Domažlice


 Oprava rozhledny Kurzovy věže (3)   Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Pátek, 18. června 2021 Nelze navázat spojení s databazí