Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
Měli jsme se čím pochlubit.

(Návštěva z partnerské MAS InitiAKTIVKreis Tirschenreuth)

Spolupráce s bavorskou partnerskou MAS  InitiAKTIVKreis Tirschenreuth trvá již od roku 2006.  Není to spolupráce jen na papíru. S touto partnerskou MAS realizujeme společné projekty a pravidelně si vyměňujeme zkušenosti střídavě na území působnosti české i bavorské MAS. Letos v září jsme přivítali bavorské kolegy u nás. Program byl navržen předem a naši hosté si sami vybrali, co je bude nejvíce zajímat. Zájem byl především o projekty podpořené dotacemi z Programu rozvoje venkova, osa IV Leader.
 Ve čtvrtek 8. září v 10 hodin dopoledne přivítal hosty František Čurka, předseda MAS Český les, a starostka Marie Čadková na obecním úřadě v Tisové nedaleko Tachova. Přestavba a dostavba původního nevyhovujícího malého objektu obecního úřadu tu je jedním z podpořených a již realizovaných projektů ze 3. výzvy MAS Český les. A bylo se čím chlubit. Nejen rychlou realizací, ale i krásnými moderními a účelnými prostory pro obecní úřad, pro místní veřejnou knihovnu s přístupem k veřejnému internetu a pro spolkovou činnost. Při kávě diskutovali hosté s paní starostkou Marií Čadkovou o životě v obci, zajímalo je, jak získává obec peníze na své investice, jaký je společenský život v obci. Všichni bavorští  hosté aktivně pracují v MAS i v samosprávě, takže jejich otázky byly vždy konkrétní.  Paní starostka pochválila jako nejaktivnější hasiče, vyjádřila spokojenost s využíváním nového objektu. Diskuse by mohla pokračovat mnohem déle, ale program byl bohatý, takže hosté předali paní starostce dárek, poděkovali za zajímavé informace, rozloučili jsme se a muselo se jet dál.
Další cesta této mezinárodní skupiny vedla do Horšovského Týna, kam s drobným zpožděním bez komplikací dorazila.  Z české strany byli stálými průvodci František Čurka a Božena Podlipská (spolupracovnice MAS a tlumočnice). Hosté velmi ocenili, že předseda MAS i přes své pracovní zatížení jim věnuje celý den. Po zajímavé prohlídce národní kulturní památky zámku Horšovský Týn a dobrém obědě v Zámecké restauraci jsme popojeli o pár kilometrů dál za obec Lazce, abychom navštívili další projekt finančně podpořený MAS (dotace ve výši 990 000,- Kč),   rozhlednu na Šibeničním vrchu ve výšce 459 m n. m. Tato dřevěná rozhledna byla postavena v roce 2009 - 2010 díky aktivní práci občanů ze Sdružení pro výstavbu rozhledny v Horšovském Týně. Předseda tohoto občanského sdružení Luděk Thomayer velmi dobrou němčinou vysvětlil bavorským hostům historii vzniku této rozhledny, která stojí na místě původní poutní kaple Panny Marie Lurdské. Ocenili také pěší přístup z města a šest zastavení s informacemi z historie města a okolí, které k němu vedou. Velmi zajímavý a inspirativní je nápad, prodat jednotlivé stupně schodiště a tak pokrýt vlastní podíl nevýdělečného sdružení na tuto investici. Také vnitřní prostory věže jsou využity pro další informační tabule. Vyhlídková věž je volně přístupná v době letní sezóny (1.5. – 30.9.) Mimo sezónu je nutné vyzvednout si klíč v informačním centru na náměstí.    Z vyhlídkového ochozu si pak bavorští partneři užívali dokonalého výhledu nejen na Horšovský Týn a jeho okolí, ale i na celé pásmo Šumavy a Českého lesa. Hosty návštěva rozhledny podle jejich vlastních doslova inspirovala k realizaci obdobného projektu na území jejich MAS.
Celá skupina nasedla znovu do aut a pokračovala do města Domažlice.    Tam naši skupinu očekával ředitel informačního centra. Bavorští kolegové si s velkým zájmem vyslechli krátký výklad  o historii města a prohlédli si nejzajímavější objekty. Překvapil je rozsah národopisných Domažlických slavností. Ocenili také další aktivity v oblasti kultury, které se ve městě konají. Ocenili, že informační stránky města jsou i v německém jazyce. Na podrobnější výklad a diskusi již nebyl čas. Bylo nutno vydat se na cestu do Klenčí pod Čerchovem za dalším programem.
Prvním bodem programu v Klenčí byla návštěva kostela. Oprava mechanické části varhan byla dalším projektem financovaným z dotačních prostředků prostřednictvím MAS. Bavorské kolegy zajímalo, kdo byl příjemcem dotace. Odpověď, že projekt byl uskutečněn díky aktivitě Sdružení pro záchranu historických varhan o. s., byla pro ně důkazem toho, že projekt odpovídá principům Leader. Bohužel nebyl k dispozici nikdo, kdo by mohl na tyto vzácné varhany zahrát.
Na ubytování a večeři zbývala jen hodina. Večer od 19 hodin začala ukázka místních lidových řemesel a folklóru. Soubor Haltravák zazpíval známé i méně známé chodské písně. Že je folklór Chodska stále živý, dokazoval i starosta Draženova Štěpán Sladký, i ostatní čeští účastníci, kteří si se zpěváky zazpívali. Bavorští účastníci se nejen obdivovali zručným rukám chodských žen, ale také se ptali na pracovní postupy výroby chodské keramiky, paličkovaných a velikonočních kraslic, na cenu a praktické používání chodských krojů. Ocenili, že si mohli na památku některé výrobky zakoupit.  Po skončení folklorního večera se rozvinula živá diskuse ke stávajícím partnerským projektům – Oživení tradiční regionální kuchyně na Tachovsku, Řemeslo má zlaté dno a  Geocaching pro podporu cestovního ruchu. Diskutovali se i další první návrhy nové možné spolupráce. S mnoha dojmy uléhali bavorští kolegové ke spánku a další je ještě čekali.
V pátek 9. 9. ráno hned po snídani navštívili v sousední obci Postřekov, která patří mezi chodská centra, kde ještě především ženy používají chodské kroje, muzeum historie a současnosti chodských krojů. Hosty přivítal starosta obce František Friš. Paní Langová, zakladatelka muzea, sběratelka a autorka krojů, velmi poutavě vyprávěla o historii a vývoji krojů na Chodsku, o vlivu sousedního Bavorska, o významu jednotlivých součástí krojů. Zodpověděla všechny dotazy. Podělila se i o záměr rozšířit prostor muzea, protože její sbírka je mnohem rozsáhlejší. Starosta přislíbil veškerou podporu tomuto záměru, za což mu hosté zatleskali. Bylo co prohlížet a výklad by mohl pokračovat mnohem déle, ale čas je neúprosný. Jede se do Draženova.
V Draženově přivítal hosty starosta Štěpán Sladký v chodském kroji. Seznámil skupinu s historií a postupnou opravou statku, v jehož objektu bývalých stájí je nyní budováno centrum lidových řemesel jako součást společného projektu tří českých MAS a partnerské MAS InitiAKTIVKreis Tirschenreuth – jrdná se o projek Řemeslo má zlaté dno. Starosta ukázal připravované prostory a pozval hosty zatím neoficiálně na slavnostní otevření centra řemesel v říjnu. Hosté ocenili také klubovnu pro mladé draženovské občany.  Neplánovaně nabídl starosta i krátkou prohlídku místního muzea. V bývalém špýcharu tohoto statku jako své osobní hobby shromažďuje dokumenty z historie a současnosti Draženova. Výstava velmi dobře koresponduje s historickým charakterem budovy.  Prostě bývalý statek je plně využit a žije současným životem. V bývalém zrekonstruovaném výměnku dokonce trvale bydlí mladá rodina s dětmi. I tato výměna zkušeností se protáhla více, než bylo plánováno.
Cestou zpět ke hranicím se skupina ještě zastavila v Chřebřanech nedaleko od Mířkova. V tomto odlehlém místě založil pan Entlich chov vzácných karačájevských horských koní, který je v současnosti největší ve střední Evropě. I když toto místo není zatím nijak blíže v kontaktu s MAS, je dokladem, že území MAS má turistům, co nabídnout.  Vyprávění o koních a ukázka jejich výcviku, areál statku, to vše bylo velmi zajímavé. Skupina zde strávila hodinu a půl místo plánovaného půlhodinového zastavení.
Po tomto zajímavém zážitku už zbývalo jenom rozloučení a odjezd domů. Zástupci bavorské partnerské MAS poděkovali za přípravu exkurzí, mnoho inspirativních zážitků a předali pozvání pro MAS Český les, o. s. v příštím roce na podobnou výměnu zkušeností do Tirschenreuthu, protože i oni se mají čím pochlubit.

Mgr. Božena Podlipská
MAS Český les, o. s.
Září 2011


 Měli jsme se čím pochlubit. (10)   Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Pátek, 18. června 2021 Nelze navázat spojení s databazí