Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
V západních Čechách budou hipostezky

V současné době se na území západních Čech pracuje na realizaci hipostezek, které mají za úkol podpořit turistický ruch v regionu, ekonomicky pomoci malým obcím a vzbudit v populaci zájem o tento ekologický způsob cestování.

Pojďme si něco povědět o realizaci těch na domažlickém a tachovském okrese. Při projektu „Na koni po západě Čech“ zde má vzniknout přibližně 90 km stezek pro jezdce na koních. Tento projekt realizují místní akční skupiny: MAS Český Západ- Místní partnerství, MAS Český les a MAS Světovina ve spolupráci s Klubem hipoturistiky. V rajonu MAS Český les se jedná o navržení a realizaci 3 okruhů (v okolí Velkých Dvorců, Třemešné a Starého Sedla). Tyto stezky budou navazovat na páteřní hipostezku západními Čechami. Stezky budou voleny ve volné přírodě, tak aby nebyly vedeny po asfaltových a jinak nad míru zpevněnými cestami. Na druhou stranu tak, aby neprotínaly pole, kde by mohlo docházet k ničení porostu. Trasy budou lemovány odpočívadly a informativními tabulemi popisujícími vyhlídky a historicko-kulturní místa. Dále budou, po projednání problematiky s Klubem českých turistů, umístěny rozcestníky a kilometráže. Každá stezka bude procházet alespoň jedním rančem, na kterém bude možné ustájení koní i ubytování včetně pohostinství pro vyznavače této ekologické formy cestování. Cestování píši proto, že v blízkém Bavorsku, Karlovarsku a středních Čechách tyto stezky již fungují. Jednotlivé hipostanice na páteřní trase a okruzích mají v budoucnu tvořit ucelenou síť.

V prosinci loňského roku provedl Klub hipoturistiky Plzeňského kraje se svými spolupracovníky mapování funkčních hipostanic. Jejich provozovatelé byli následně požádáni o vyplnění dotazníku. Na tomto základě pak vznikla evidence přibližně devadesáti stanic v našem kraji. Nyní je projekt ve fázi rozpracovanosti zaměstnanci jednotlivých místních akčních skupin, kteří jednají s majiteli jednotlivých pozemků, sbírají informací o jednotlivých hipostanicích a pracují v terénu. V pozdním jaru bude realizována finální verze mapy, na podzim proběhne vyhodnocení fotosoutěže „Pohled z koňského sedla“. Vyústěním celého projektu má být ucelená mapa hipotras, seznam všech přístupných hipostanic, které nabídnou své služby, jak příchozím turistům, kteří si chtějí jen půjčit koně a užít si s nimi pobyt v přírodě, ale i těm, kteří projíždějí krajem na svých vlastích koních. Vše bude zahrnovat komplexní mapa a přiložený seznam hipostanic, se všemi důležitými údaji, pravidly, jak se chovat na hipostezkách, informacemi o stezkách a dalšími důležitými informacemi popsanými výše. Tyto materiály budou vydány v českém a německém jazyce.

V rámci celého projektu je plánována zmíněná fotosoutěž, která je určena amatérským i profesionálním fotografům z okresů Domažlice, Tachov, Plzeň - sever a Rokycany. Tématem je zachycení života s koňmi. Tedy na jednotlivých snímcích musí být zachycena koňská tématika. Soutěž je vypsána ve dvou kategoriích. 1) Život s koňmi – dokumentární fotografie z různých akcí (závody, soutěže, přehlídky, setkaní, ale i každodenní život s koňmi). 2) S koňmi na cestách (společné putování člověka s koňmi, kůň v krajině a podobně). Soutěž probíhá od 12. 2. 2012 do 31. 8. 2012. Soutěžní snímky splňující etické zásady budou vyhodnoceny do 30. 9. 2012. Slavnostní vyhlášení bude provedeno v říjnu na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012.  Vyhodnocení provede odborná porota, která vybere v každé kategorii 3 nejlepší snímky. Na internetových stránkách http://www.fotosoutez.svetovina.cz/ bude zároveň probíhat hodnocení fotografií veřejností. Zde bude uvedena „Cena veřejnosti“. Ceny do soutěže věnují jednotlivé hiporanče v podobě jízd na koni zdarma, dalšími cenami budou propagační materiály jednotlivých spolků. Výherci budou vyrozuměny e-mailem. Předání cen proběhne v říjnu na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu Plzeňského kraje ITEP 2012. Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba, která v době trvání soutěže zašle soutěžní fotografii v digitální podobě v max. velikosti 4 MB a minimálním rozlišení 1024 × 768 pixelů. Každý snímek musí mít v názvu souboru označeno místo pořízení, datum a příjmení fotografa. Soutěže se nemohou účastnit zaměstnanci organizátora, všechny osoby spolupracující s organizátorem na této soutěži a osoby jim blízké. Zasláním až 5 snímků účastník automaticky vyjadřuje souhlas s pravidly a podmínkami soutěže, se kterými je možné se seznámit na zmíněných webových stránkách. Fotografie můžete zasílat na e-mail: fotosoutez@svetovina.cz, předmět: Fotosoutěž – název příslušné kategorie. Nezapomeňte připojit své celé jméno, adresu, e – mail a telefon.

V případě dalších dotazů, třeba o některých akcích konaných jednotlivými ranči směřujte na kontaktní osobu Bc. Jiřího Baiera, e-mail: baier@masceskyles.cz, telefon: 606 420 751. Některé ranče poskytují nad rámec základních služeb i pobyty pro děti ve western stylu, pobytové tábory či výuku jízdy na koni.

Jiří Baier

 

 
 Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Úterý, 17. května 2022 Nelze navázat spojení s databazí