Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
Oblékání chodského kroje

Náš projekt podporuje tradiční lidovou kulturu v Plzeňském kraji. V rámci projektu vznikne film s názvem Oblékání chodského kroje v Draženově. Film zdokumentuje a zaznamená tradiční lidovou kulturu na Chodsku a bude ji dále prezentovat v plzeňském kraji i mimo něj. Film vznikne ve spolupráci Místní akční skupiny Český les, o. s., obce Draženov a Muzea Chodska v Domažlicích. Místní akční skupina Český les celý projekt zaštítí a organizačně připraví. MAS Český les má zkušenosti z realizace projektů v různých dotačních programech a proto se ujala organizace celého projektu.

Obec Draženov patří mezi tradiční chodské obce, které se nachází na území domažlického okresu. Obec má bohatou historii a bohatý kulturní život, který je právě spojen s chodskými tradicemi a chodským krojem. Obec Draženov patří do tak zvaného dolního Chodska, má v držení od 19. století chodský prapor a má velký zájem na dochování a dalším rozvoji chodských tradic a folkloru. V Draženově v chodské senci a v exteriérech v historickém statku U Podestátů bude natočena většina filmu.

Muzeum Chodska je jedno z nejvýznamnějších muzeí v Plzeňském kraji, které se hlavně specializuje na regionální dějiny a regionální kulturu, která je v rámci České republiky unikátní. V muzeu pracují erudovaní odborníci, kteří se podrobně a dlouho zabývají chodským folklorem a historií. V muzeu Chodska pracovníci studují také neodmyslitelnou součást chodské kultury a to je chodský kroj. Právě chodskému kroji a zejména jeho oblékání bude věnován tento projekt. V muzeu pracují odborníci, kteří se chodským krojům dlouhodobě věnují a celý náš projekt odborně zaštítí. Jedná se o PhDr. Ivu Kumperovou, Mgr. Jitku Kurcovou a Mgr. Josefa Nejdla, současného ředitele muzea. Všichni tito odborníci mají odpovídající vzdělání k tomu, aby mohli být garanty našeho projektu. O jejich odborné erudici vypovídá i jejich publikační činnost, která je věnována právě chodským krojům.

Film, který vznikne je žádán jak laickou veřejností, tak i odborníky z oblasti etnografie. Žádný film, věnovaný oblékání chodského kroje zatím nezachytil v potřebném rozsahu, potřebné kvalitě a za příslušného odborného dohledu oblékání kroje v chodské obci Draženov. Film rovněž přispěje k propagaci cestovního ruchu na Chodsku a v Plzeňském kraji.

Potřeba vzniku tohoto filmu je žádoucí z důvodu, že obyvatele pomalu zapomínají, jak kroj správně obléci. Ženy, které ještě dnes vědí, jakým způsobem kroj správně oblékat, jsou dnes ve vysokém věku, který se pohybuje kolem 80ti let. V případě, že by tato generace nezanechala po sobě žádný odkaz, znamenalo by to velkou ztrátu nejen pro kulturu na Chodsku, ale i ztrátu pro kulturu v České republice. Chodsko je jedinou etnografickou oblastí v Čechách, která má v tak velké míře zachované místní tradice a kroj.

Film, který vznikne, nezaznamená jen staré zvyky a tradice, ale přispěje k propagaci celého území regionu Chodska a Plzeňského kraje, jehož je Chodsko nedílnou součástí. Prostřednictvím filmu na sebe upoutá Chodsko pozornost nejen v rámci Plzeňského kraje, ale i v rámci celé České republiky. Film bude mít dopad i v blízkých příhraničních regionech, kde se lidé zajímají o chodský folklor. Film se bude moci využít i při výuce na všech typech škol, zejména při výuce regionálního zeměpisu České republiky. S výjimečnou chodskou kulturou se tedy budou moci seznámit mladí lidé, které by mohl místní folklor zaujmout a mohl by tak dodat impuls k návštěvě Chodska.

Musíme si uvědomit velkou konkurenci zvláště etnografických moravských oblastí, které Chodsku konkurují svoji bohatou kulturou. Velice často se kroje z různých oblastí Moravy objevují v různých televizních pořadech a tím propagují své území. Naším cílem je prostřednictvím filmu o oblékání chodských krojů zvětšit povědomí o zdejší oblasti. 

Scénář k filmu napíší odborníci z Muzea Chodska v Domažlicích. Film bude věnován kroji, který je typický pro obec Draženov. V úvodu filmu bude zmínka o chodských krojích a o jejich rozdělení, potom bude následovat oblékání samotného kroje. Některé části filmu se budou natáčet v Klenčí pod Čerchovem a v Domažlicích. Zde budou natočeny sekvence k výrobě některých částí kroje (např. ruční vyšívání šátku). Oblékání kroje bude probíhat v areálu historického statku U Podestátů v Draženově. Samotná dokumentace oblékání chodského kroje proběhne v letních měsících, červen až září 2011.

Jednotlivé části kroje budou natočeny, popsány a oblečeny na figuranta nebo figurantku. Při samotném oblékání bude upozorněno na správný postup při oblékání a bude upozorněno, na nedokonalosti, které mohou při oblékání kroje vzniknout.

Celé oblékání bude probíhat za účasti odborníků z muzea v Domažlicích a za podpory a spoluúčasti místních pamětnic, které znají zvyklosti při oblékání krojů užívaných v Draženově.
 Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Pátek, 18. června 2021 Nelze navázat spojení s databazí