Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
 » Úvodní stránka » Výzvy  » dokument
Seznam vybraných žádostí o dotace v 1. výzvě

Bližší informace o 13 přijatých žádostech si můžete přečíst v následující tabulce.
Název žadatele Název projektu  Popis projektu
 Římskokatolická farnost Bor u Tachova  Borská Loreta - oprava střechy Svaté Chýše  Projekt řeší stavební úpravy střechy Sv. Chýše, která je součástí areálu Lorety v Boru u Tachova. Do objektu zatéká, tudíž bude vyměněna stávající plochá střecha za střechu valbovou o sklonu 20o
 Miroslav Cingroš  Podpora turistiky na kole v regionu Českého lesa  Vytvoření půjčovny jízdních kol. Realizace příjezdové cesty, dvou parkovacích stání a výsadba doprovodné zeleně v areálu půjčovny
 Michaela Kozová  Zajištění zázemí pro sport. akce a výsadba zeleně v areálu rodinné farmy chovu koní Svržno  Nákup stanu pro zajištění zázemí sportovních akcí, nákup trampolíny, nábytku pro zázemí sedících diváků a nákup doprovodné zeleně v areálu farmy
 Město Bor  Rekonstrukce sokolovny - podlahy tělocvičen  Projekt řeší rekonstrukci podlah tělocvičen v sokolovně. Realizací projektu dojde k lepšímu, efektivnějšímu a bezpečnostnímu využití sokolovny. To povede k výraznému zkvalitnění stávajícího zařízení
 DSO Sedmihoří  Zlepšení kulturního a společenského života lidí na území DSO Sedmihoří  Projektem je řešeno vytvoření zázemí potřebného pro pěstování kulturního života v obci, tedy pro pravidelné pořádání tradičních slavností a dalších společenských akcí.
 Obec Prostiboř  Rozvoj volnočasových aktivit v obci Prostiboř - zařízení dětského koutku  Projekt řeší výstavbu kvalitního a kapacitně dostačujícího zázemí pro volnočasové aktivity v obci Prostiboř.
 Obec Studánka  Rekonstrukce víceúčelového zařízení v obci Studánka  Projekt řeší nevyhovující stav víceúčelového zařízení, kde jeho rekonstrukcí bude objekt uveden do stavu, který bude odpovídat jeho funkci kulturního, společenského a sportovního centra obce.
 Obec Staré Sedlo  Zajištění občanské vybavenosti pro veřejnou správu, kulturní a zájmovou činnost v obci Staré Sedlo  Realizace projektu řeší stavební obnovu a zajištění multifunkčního využití stávající budovy OÚ jako zázemí pro veř. správu, záz. pro kultur. infrastr. (knihovna), záz. pro sdružení občanů (klubovna)
 Město Bělá nad Radbuzou  Pořízení materiálně-technického zázemí vč. stavebních úprav soc. zařízení ve městě Bělá nad Radbuzou  Projekt řeší stavebních obnovu soc. zařízení v souvislosti s pořízením zázemí pro víceúčelové využití, potřebného pro pěstování kultur. života ve městě, tedy pro pravidelné pořádání tradičních slavností
 Svaz žen "Medulky"  Rekonstrukce dětského hřiště v MŠ Studánka  Projekt řeší bezpečnostně nevyhovující stav dětských herních prvků, které budou odstraněny a nahrazeny novými herními prvky, které odpovídají ČSN 1176 a ČSN 1177
 TJ Staré Sedliště  Rekonstrukce kabin TJ Staré Sedliště  Modernizace tří šaten a jedné koupelny
 Obec Staré Sedliště  Rekonstrukce zastřešení ZŠ Staré Sedliště - stravovací pavilon  Projekt řeší rekonstrukci zastřešení stravovacího pavilonu ZŠ Staré Sedliště. Bude realizována nová střešní konstrukce - dřevěné vazníky, parotěsné zábrany, tepelná izolace a plechová krytina.
 Svazek Domažlicko  Venkov není izolovaný ostrov  Projekt představuje vzdělávací kurz, který podá zemědělcům a potenciálním podnikatelům na venkově základní informace pro rozvoj podnikatelských aktivit v oblasti ubytování a souvisejících služeb. Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Úterý, 17. května 2022 Nelze navázat spojení s databazí