Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
Kurzy řemesel v Českém lese sklízí nadšení

Řemeslo má zlaté dno i v Draženově

V rámci projektu Řemeslo má zlaté dno se ve zrekonstruovaných prostorách statku v Draženově uskutečnily tři lekce pracovního semináře Tkaní na stavu. Skupinka přibližně 12 žen z Draženova i okolí si zde postupně osvojila základy přípravy ručního tkalcovského stavu k práci a tkaní na něm. V úvodu první tříhodinové lekce se přítomní od lektorky Ivany Sieberové, etnografky klatovského muzea, dozvěděli stručnou historii této tradiční textilní techniky a seznámili se se základními částmi jednoduchého tkalcovského stavu. Pak už následovala pracná příprava stavu, od naměření osnovních nití přes jejich zavedení do nitěnek a paprsku, až po vypnutí a navinutí osnovy. Aby mohly účastnice využít čas vyměřený pro výuku co nejúčelněji, další dvě lekce pracovaly nejen na dalších dvou zapůjčených stavech, ale také se věnovaly jiným jednoduchým textilním technikám. Při druhé lekci to bylo tkaní na rámu, díky kterému vzniklo několik nevelkých, ale zdařilých a užitečných výrobků (čelenka, pouzdro na mobil, náramek apod.) a při poslední lekci to byly kromě enkaustiky také základy výroby nitěných knoflíků, které se dnes dají použít nejen jako nepostradatelná zapínadla, ale především jako ozdoby, osobité oděvní doplňky, i jako součásti dalších dekoračních předmětů, přáníček a ve větším provedení i jako ozdoba interiéru. Při práci panovala uvolněná, i když tvořivá nálada a přítomné ženy si pochvalovaly rozšířenou možnost výuky nových technik i přístup lektorky, který umožnil předkládaná témata dobře pochopit a využít.

I v Halži

MAS Český les letos nabídla na Tachovsku možnost navštěvovat kurzy lidových řemesel. Z široké řady řemesel byly pro zájemce připraveny kurzy: Malba na hedvábí, základy tkaní, pletení z proutí a základy keramiky. V průměru se na každý kurz hlásí 19 zájemců a většinou se jedná o ženy. Účastnice kurzů se scházejí v klubu lidovétvořivosti, který byl v Halži zřízen občanskýmsdružením MAS Český les v budově bývalýchjeslí. Prostor zařídili novým nábytkem a vybavilipotřebným náčiním, jako je tkalcovskýstav, hrnčířský kruh, válcovací lavice, vypalovacípec a dalším.

V letošním roce MAS uspořádala kurzyMalba na hedvábí a Základy tkaní. Během nichsi účastnice vyzkoušely některé techniky, kterýmise dá malovat na hedvábí bez použití, alei s použitím rámu. Dozvěděly se od lektorkyIvany Siebrové mnoho užitečných informacía rad, jak zacházet s jednotlivými pomůckamipři práci s hedvábím. Domů si pak odnášelyvlastnoručně malované hedvábné šátky.V kurzu základů tkaní si pro zájemkyně lektorkapřipravila klasické tkaní na stavech, aletaké techniky tkaní, příbuzné pletení indiánskýchseší, techniku kumihimo a jiné zvláštníčinnosti. Ženy si vyzkoušely nejen tkanísamotné, ale musely se potýkat se sestavenímstavu, přípravou nití k navlékání osnovy,vázáním tkalcovských uzlů, navlékáním osnovydo stavu, který je v Halži v klubu lidové tvořivostiumístěn.Od samého začátku je o kurzy lidovýchřemesel velký zájem. Účastnice odcházejí spokojené,obohacené o nové dovednosti, zážitkya těší se i na kurzy, které je čekají v roce 2012.

 

 

 
 Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Pátek, 18. června 2021 Nelze navázat spojení s databazí