Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
Jak dál po rodičovské dovolené aneb Praktické rady pro úspěšný návrat do pracovního života

... je název projektu, který byl podpořen v rámci 2. výzvy žádosti o dotaci MAS Český les. Občanské sdružení Koráb uspělo ve výběrovém řízení a od listopadu letošního roku bude tento vzdělávací projekt pořádat.

Kurz je zaměřený na vzdělávání rodičů na mateřské dovolené či bezprostředně po ní a bude současně probíhat v Blížejově na Domažlicku, Bělé nad Radbuzou a v obci Studánka na Tachovsku.

 

Účastníci kurzu se budou scházet přibližně každé tři neděle na cca 3 hodiny v prostorách základních škol (v případě Studánky na OÚ), kde budou odbornými lektory školeni v jednotlivých tématech.

 

Zájemci se během jednoho roku naučí zvládnout realizaci přijímacích řízení v zaměstnání, správnému způsobu jednání s budoucími zaměstnanci, vyhledat vhodné grantové a dotační výzvy a nabídky v rámci veřejných zakázek, či zpracovat projektovou žádost a následně projekt obhájit, prezentovat a realizovat. Cílem projektu je větší šance uplatnění se na trhu práce, znalosti k možnosti sebezaměstnání (realizace vlastních projektů) a v neposlední řadě poznatky, jak zaměstnávat druhé. 

Projekt vychází vstříc matkám či otcům, kteří by se chtěli zúčastnit, ale brání jim v tom starání se o jejich ratolesti. V každém místě konání projektu bude zajištěna možnost hlídání dětí v blízkosti školících prostor. 

Bližší informace a přihlášku získáte na tel. 602 168 170, johanek@agakcent.cz,  nebo na http://www.jakdalporodicovskedovolene.webnode.cz, kde se dozvíte jak přesná data konání školení v jednotlivých obcích, tak bližší charakteristiku prezentovaných témat.
 Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Pátek, 18. června 2021 Nelze navázat spojení s databazí