Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
 » Úvodní stránka » Aktuality  » dokument
MAS Český les získala v Chamu nového partnera


Místní akční skupina Český les, již delší dobu hledala německého partnera v okrese Cham, který by se stal jejím partnerem v oblasti cestovního ruchu a vzdělávání. Sekretariát MAS navázal prostřednictvím manažerky MAS Český les Sylvy Heidlerové kontakty s poslancem německého spolkového sněmu a starostou Weidingu Karlem Holmeierem. Právě Karel Holmeier Místní akční skupině přislíbil zprostředkovat partnerství se subjektem v okrese Cham, který se zabývá cestovním ruchem a vzděláváním. Jako partner pro MAS Český les byla zvolena VHS Cham – Die Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. Česky bychom asi řekli, že se jedná o školu, která má na starosti vzdělávání dospělých. Tato instituce se zabývá různými oblastmi lidského vědění a činnosti. VHS Cham zastřešuje různé organizace, které se právě zabývají cestovním ruchem a pedagogickou činností.
Pan Karel Holmeier domluvil schůzku mezi MAS Český les a VHS Cham na 18. dubna 2011. Za MAS Český les se zúčastnili jednání v Chamu Vlastimil Hálek, Sylva Heidlerová, Josef Hais a za firmu AgAkcent Ivana Kramlová. Za VHS Cham byli na jednání přítomni Winfried  Ellwangen, Aleksandra Sikorska  a německý poslanec Karel Holmeier. Schůzka se konal v příjemných prostorech VHS Cham, kde jsme všichni výše jmenovaní zasedli k jednacímu stolu, abychom jednali o naší případné budoucí spolupráci.
Jako první si vzal slovo pan Karel Holmeier, který nás všechny přivítal ve městě Chamu a vyzdvihl důležitost spolupráce mezi Českem a Bavorskem. „Je velice důležité prohlubovat spolupráci mezi Čechy a Němci v příhraničních oblastech a já osobně jsem velice rád, že jsem mohl toto partnerství osobně zprostředkovat,“ zdůraznil na úvod pan Holmeier a pokračoval ve svém proslovu: „Již dlouho se zabývám spoluprací mezi jednotlivými státy a regiony v oblasti střední a jihovýchodní Evropy a velice mě těší, že se spolupráce mezi jednotlivými státy neustále prohlubuje.“ Pan poslanec se podílí na vytvoření regionu, který se nazývá Dunaj. Tento region by měl v budoucnu rozvíjet spolupráci ve všech odvětvích lidské činnosti, začínaje dopravní infrastrukturou a vědou a výzkumem konče. Ambiciózní plán se týká oblasti od Bavorska až k Černému moři. „Právě spolupráce takových malých subjektů, jako je MAS Český les a VHS Cham je jedním z cílů našeho snažení při vytváření vazeb v připravovaném regionu,“ podotkl na závěr svého vystoupení pan Holmeier.
Po úvodních slovech pana poslance se ujal slova ředitel VHS Cham pan Winfried  Ellwangen. Pan Ellwangen nás seznámil s činností VHS Cham, způsobem jejího provozu, financování a nastínil možnosti spolupráce mezi VHS Cham a MAS Český les. Pracovníky MAS Český les velice zajímalo financování a provoz VHS Cham. Pan Ellwangen vysvětlil, že škola není finančně soběstačná, ale že je financována z více zdrojů. „Na financování VHS Cham se podílí obec, okres, bavorský stát a spousta dalších subjektů a programů,“ seznamuje nás podrobně s financováním školy pan ředitel a dodává: „Pokud někdo v Německu vzdělává dospělé, nepřináší to žádný zisk, proto musí být VHS financována z různých zdrojů.“
Prvním velkým projektem, který by VHS Cham a MAS Český les měli spolu připravit a zrealizovat, je konference věnovaná cestovnímu ruchu a hlavně cestovnímu ruchu v Českém lese. Na této konferenci bude s VHS Cham a MAS Český les rovněž velice úzce spolupracovat Die Tourismusakademie Ostbayern, která se v rámci VHS Cham zabývá právě cestovním ruchem. Tato konference by měla přispět k tomu, aby nás Český les nerozděloval, ale spojoval. Němci i Češi by si měli uvědomit, že na hranici se nachází krásná část krajiny s bohatou historií a kulturou a my všichni se musíme naučit o tuto krajinu starat a šetrně ji využívat. Naši partneři, snad už to tak dnes můžeme napsat, se budou na přípravě konference velice rádi podílet a poskytnou nám veškeré znalosti a dovednosti, které při pořádání podobných akcí získali. Nebudou takovou akci pořádat poprvé a my se z jejich dovedností velice rádi něco naučíme. Doufáme, že spolupráce s VHS Cham bude na stejně dobré úrovni, jako je naše dlouholetá a výborně fungující spolupráce s LAG Tirschenreuth.  
To hlavní, kvůli čemu jsme do VHS Cham přijeli, se podařilo. Nalezli jsme partnera, kterému jde o stejnou nebo podobnou věc, jako Místní akční skupině Český les. Po velice příjemném a přínosném jednání nás ještě pan ředitel Ellwangen provedl po areálu školy. Ukázal nám sály, kde se vyučují fyzioterapeuti, viděli jsme tělocvičny, do kterých lidé chodí tančit i sportovat. Velice zajímavé byly dílny, ve kterých probíhá rekvalifikace nezaměstnaných. Úřad práce je na VHS posílá a oni zde musí projít rekvalifikačním kurzem. A to je jen zlomek toho, čím se VHS Cham zabývá.
Na úplný závěr jsme pozvali naše partnery do Českého lesa a právě zde budeme ještě před prázdninovými měsíci jednat o našem dalším partnerství a postupu při plánování společné konference, která bude věnována cestovnímu ruchu.
       


 MAS Český les získala v Chamu nového partnera (7)   Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Úterý, 17. května 2022 Nelze navázat spojení s databazí