Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 9 Deprecated: Function session_register() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/_head.inc on line 10 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 36 Deprecated: Function eregi() is deprecated in /var/www/html/cab/jzp/sdruzeni/mascles/index.php on line 41 Místní akční skupina Český Les
Úvodní stránka
 
 
 » Úvodní stránka » Aktuality  » dokument
Místní akční skupina Český les uspěla v roce 2011 v hodnocení MAS

Obdobně jako v loňském roce proběhlo i letos hodnocení činnosti místních akčních skupin podpořených v rámci Programu rozvoje venkova na období 2007 - 2013. MAS Český les v letošním hodnocení uspěla, získala 168 bodů a umístila se tak ve skupině A. V této skupině se umístily nejlépe hodnocené MAS. V celkovém pořadí se MAS Český les umístila na 19 místě ze 112 hodnocených MAS.
Samotné hodnocení MAS se uskutečnilo během prvních dvou týdnů v září a probíhalo formou veřejných prezentací v budově Ministerstva zemědělství a Státní veterinární správy. Místní akční skupiny byly rozřazeny do skupin A, B, C a D dle počtu získaných bodů. Téměř 80 % místních akčních skupin se umístilo ve skupině A a B, což znamená zlepšení oproti roku 2010 o 14 procentních bodů.

Členy Hodnotitelské komise byli zástupci Ministerstva zemědělství, Státního zemědělského intervenčního fondu, Národní sítě Místních akčních skupin ČR a zástupci hodnotitele za IV. osu Programu rozvoje venkova ČR.

Na rozdíl od loňského hodnocení neprobíhali návštěvy místních akčních skupin (MAS) v jejich kancelářích. Zástupci MAS představili svou činnost před hodnotitelskou komisí formou veřejné prezentace a doložením podkladů v písemné či elektronické formě.

Činnost místních akčních skupin byla hodnocena v sedmi oblastech:

1.    Strategické dokumenty MAS
2.    Personální zajištění činnosti MAS
3.    Administrace výzev a výběr projektů v rámci Strategického plánu LEADER
4.    Integrace a rozvoj MAS
5.    Monitoring a evaluace MAS
6.    Propagace MAS
7.    Nadstavba aktivit MAS

Sedmá oblast je oblastí průřezovou, místní akční skupiny v ní dostali možnost pochlubit se činnostmi, o kterých se domnívají, že mohou sloužit jako příklady dobré praxe pro ostatní MAS.

Jako podklad pro hodnocení sloužil Komisi dotazník vyplněný místními akčními skupinami. Hodnoceno bylo období od července 2010 do června 2011. V dotazníku byly MAS informovány kolik bodů a za co mohou získat. Maximální počet bodů byl stanoven na 200. Minimum, které by každá MAS v rámci hodnocení měla získat, tvoří 50 bodů. Tato minimální hranice vyplývá ze struktury otázek obsažených v dotazníku, kde byly zahrnuty i základní podmínky, které MAS musí plnit dle Pravidel o poskytnutí dotace pro opatření IV.1.1 Místní akční skupina. Nejníže hodnocená MAS obdržela od Hodnotící komise 90 bodů, nejlépe hodnocená MAS získala 190 bodů.

 


 Místní akční skupina Český les uspěla v roce 2011 v hodnocení MAS (1)   Verze pro tisk     Doporučit přátelům         


 Úterý, 17. května 2022 Nelze navázat spojení s databazí